علم الهی از دیدگاه غزالی و علامه طباطبایی
41 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: جامعة المصطفی العالمیة
تاریخ دفاع: 1385
نام استاد/نام دانشجو : محمد ابراهیم شهاب