نقد و بررسی تطبیقی الهیات سلبی از دیدگاه ابن‌میمون و قاضی سعید قمی
42 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: جامعة المصطفی العالمیة
نام استاد/نام دانشجو : علی شاه فائق