مرجعیت علمی اهل‌بیت
39 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: جامعة الزهراء
تاریخ دفاع: 1386
نام استاد/نام دانشجو : سکینه مصطفوی