اجتماع حب و بغض مؤمنین از دیدگاه قرآن
41 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمينی
تاریخ دفاع: 1386
نام استاد/نام دانشجو : ولي‌الله سميعی