جایگاه امامت از دیدگاه اصحاب ائمه علیهم‌السلام
44 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
تاریخ دفاع: 1386
نام استاد/نام دانشجو : سیدعلی هاشمی