رویکرد کلامی هشام بن حکم و نقش او در تدوین کلام شیعی
45 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: جامعة المصطفی العالمیة
تاریخ دفاع: 1385
نام استاد/نام دانشجو : سیدهاشم هاشمی