امامت از دیدگاه امامیه، زیدیه و آقاخانیه
29 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: جامعة المصطفی العالمیة
تاریخ دفاع: 1385
نام استاد/نام دانشجو : سيد عنايت‌الله حسينی