بررسی تطبیقی عصمت انبیاء از دیدگاه شیخ صدوق، سید مرتضی، علامه طباطبایی و علامه عسکری
38 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: جامعة المصطفی العالمیة
تاریخ دفاع: 1384
نام استاد/نام دانشجو : سيديعقوب هاشمی