فلسفة بعثت انبیاء از دیدگاه امام علی علیه‌السلام
40 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: جامعة المصطفی العالمیة
تاریخ دفاع: 1385
نام استاد/نام دانشجو : سید شبیه حیدر حسینی