نقد و بررسی آراء کلامی شیخیه
42 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
تاریخ دفاع: 1389
نام استاد/نام دانشجو : علی اکبر باقری