تفویض امور به ائمه علیهم‌السلام از منظر متکلمان امامی در پنج قرن اول هجری
45 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمينی
تاریخ دفاع: 1389
نام استاد/نام دانشجو : حميدرضا مقيمي اردکانی