نظریة نصب الهی امام معصوم علیه‌السلام از منظر اهل‌بیت علیهم‌السلام
37 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمينی
تاریخ دفاع: 1389
نام استاد/نام دانشجو : سيداحمد حسينی