نقد و بررسی تبیین‌های عقلانی ضرورت امامت عامه از دیدگاه فیلسوفان (ابن‌سینا، شیخ اشراق و ملاصدرا) و متکلمان بغداد (شیخ مفید، سید مرتضی و شیخ طوسی)
40 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
تاریخ دفاع: 1389
نام استاد/نام دانشجو : محمدصادق علیپور