کلام جدید
110 بازدید
ناشر: انتشارات سمت و موسسه امام خمینی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1389
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
پنج فصل از فصول دوازدگانة این کتاب در سال 1383 پژوهش برتر کنگرة دین‌پژوهان شناخته شده است. این کتاب در سال 1390 به عنوان کتاب سال حوزه معرفی شده است.