خردورزی و دین باورى
54 بازدید
ناشر: مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه اسلامی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1379
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 2
زبان : فارسی
این کتاب با همکاری آقای احمدحسین شریفی تألیف و چاپ دوم آن در سال 1385 منتشر شده است.