پژوهشی در عصمت معصومان
62 بازدید
ناشر: پژوهش‏گاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1377
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این کتاب با همکاری آقای احمد حسین شریفی تألیف شده و در سال 1378 به عنوان کتاب سال حوزه و کتاب سال دانشجویی معرفی شده است.