سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى 
انجام بروژه های تحقیقاتی(کتاب) 
1375/01/01 
1382/01/02 
علمى،پژوهشى 
همکاری 
مرکز مطالعات حوزه 
پاسخ به سؤالات – ارزیابی علمى 
1380/01/01 
1382/01/02 
علمى،پژوهشى 
همکاری 
مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما 
همکاری در تهیة مجلة رواق اندیشه شماره های 10- 12- 14 
 
 
علمى،پژوهشى 
همکاری 
مؤسسة امام خمینی(ره) 
عضو هیأت علمى 
1382/01/02 
 
علمى،پژوهشى 
تدریس 
جامعة المصطفی العالمیة 
مدرس 
 
 
کلام جدید 
تدریس 
موسسه امام خمینی 
مدرس 
 
 
کلام جدید 
تدریس 
مؤسسه امام خمینی 
مدرس 
 
 
تاریخ فلسفه اسلامی 
تدریس 
موسسه امام خمینی 
مدرس 
 
 
تاریخ تصوف و عرفان 
تدریس 
موسسه امام خمينی 
مدرس 
 
 
فرق و مذاهب اسلامی 
تدریس 
موسسه امام خمينی 
مدرس 
 
 
زبان تخصصی 
تدریس 
مؤسسه امام خمینی 
مدرس 
 
 
برداشت‌های کلامی از قرآن کریم 
تدریس 
مؤسسه امام خمينی 
مدرس 
 
 
فلسفه دین 
تدریس 
دانشگاه مجازي امام خمينی 
مدرس 
 
 
منطق 
تدریس 
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی 
مدرس 
 
 
کلام - علم امام 
تدریس 
مؤسسه امام خمینی 
مدرس 
1390/11/01 
1391/04/01 
کلام جدید 
تدریس 
مؤسسة امام خمینی(ره) 
مدرس 
1381/07/01 
 
کلام جدید 
تدریس 
مدرسه حجتیه 
مدرس 
 
 
-----